Dostawa i Zwroty

Dostarczanie zamówień

Dostawy Towarów są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej na adres wskazany w Formularzu zamówienia.

Jeżeli podczas składania Zamówienia nie wynika, że dostawy są darmowe, Klient zobowiązany jest pokryć koszty dostawy (wskazane na Stronie internetowej, przy Zamówieniu):
– na terytorium Polski – w kwocie 16 zł,
– na terytoria innych niż Polska krajów UE – w kwocie 15 EUR.

O statusie Zamówienia, Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odbierając Towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z Zamówieniem.

Polityka zwrotów

Klient, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych niż przeciętny koszt przesyłki, składając stosowne oświadczenie na adres email support@wearmedka.com lub przesyłając listownie formularz odstąpienia (stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu) w terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, odesłać na własny koszt Towar na adres Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam na swój koszt odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując płatności.

Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

Odświeżanie...
  • Brak produktów w koszyku.